Vi vill här med önska er alla ett Gott Nytt År.

Vi hoppas nu att fisket 2013 kommer att bli minst lika bra som vi haft 2012.

Vi hoppas även att det blir många team som kommer att deltaga i årets Laxfestival.

Med tanke på det fantastiska fångst resultat vi hade på endast en dags fiske.

Än en gång önskar vi er ett gott nytt och att vi ses till våren.

Med vänlig hälsning Peter och Niklas.